intrnet-1983-2015

آیا میدانستید طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ، ایران 43 میلیون کاربر داشته و میزان فروش اینترنتی مبلغ 500/000/000/000/000 ریال است !؟ سهم شما از این مبلغ چقدر بوده ؟

طبق گفته سایت اقتصادی ایران جیب :” آخرین آمارهای بانک مرکزی که بر اساس تراکنش‌های ثبت شده اعلام می‌شود، می‌گوید در سال 93 سایت‌های فروش اینترنتی حدود 50 هزار میلیارد تومان گردش حساب داشته‌اند و طی یک سال 229 درصد رشد را تجربه کرده‌اند” , آمار ها از افزایش چشمگیر حکایت دارد .